כותר כרמל, בחזרה אל קולד מאונטן, פריזר, צ'רלס
מספר הכותר: 14
שם המחבר: פריזר, צ'רלס
כותר: בחזרה אל קולד מאונטן
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: ספריה לעם הצגת פריטים בסדרה
משפט אחריות: צ'רלס פרייזר ; ]תירגמה מאנגלית - ליה נירגד[
פרי
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
סוג
ע"י
תאריך
משקל