כותר כרמל, חמישי, צהריים; שירים, רוסק, סוזי
מספר הכותר: 15179
שם המחבר: רוסק, סוזי
כותר: חמישי, צהריים; שירים
שפה: עברית

משפט אחריות: ]מאת[ סוזי רוסק-אשרוב ; ]רישומים י. שילה[
21.808
רוס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
סוג
ע"י
תאריך
משקל