כותר כרמל, בעקבות אורפאוס; מבחר שירים, רדנוטי, מיקלוש
מספר הכותר: 15186
שם המחבר: רדנוטי, מיקלוש
כותר: בעקבות אורפאוס; מבחר שירים
שפה: עברית

משפט אחריות: ]מאת[ מיקלוש ראדנוטי ; תירגם מהונגרית והוסיף מבוא איתמר יעוז-קסט
21.808
רדנ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
סוג
ע"י
תאריך
משקל