כותר כרמל, בעקבות אורפאוס; מבחר שירים, רדנוטי, מיקלוש
כותר: בעקבות אורפאוס; מבחר שירים
מספר הכותר: 15186
מקום הוצאה: ]תל-אביב[מוציא לאור: עקדמשנה (עברית): ]תשל"א[
מספר עמודים: 100גובה - ס"מ: 24X22
תאורת: איורים
מקור תרגום: מ - מקורמפתח (Index): כן
סוג
ע"י
תאריך
משקל