כותר כרמל, הספר השלישי : שירים, רביקוביץ, דליה
כותר: הספר השלישי : שירים
מספר הכותר: 15189
מקום הוצאה: ]תל-אביב[מוציא לאור: הקיבוץ המאוחדמהדורה: ה
משנה (לועזית): 1988
מספר עמודים: 64גובה - ס"מ: 21
מקור תרגום: מ - מקורמפתח (Index): כן
סוג
ע"י
תאריך
משקל